⊗เนื่องจาก โปรแกรม VI  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแก้ไข file ที่อยู่บน Unix มีส่วนสำคัญมากในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ  UNIX ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการใช้งานได้ถูกต้องและมีความแม่นยำ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการทำงานที่ไม่ถูก และมีผลเสียต่อการแก้ไข file ต่าง configuration ต่าง ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานที่ถูกต้องได้ ผมเลยขอเสนอ คำสั้งภายในของ VI ดังนี้ครับ

VI command

คำสังภายใน VIคำอธิบาย
:r fileอ่าน file จากภายนอกแล้วinsert เพิ่มเข้าไปใน file ที่เปิดอยู่
:w "newfile"เขียนข้อมูลไปที่ file ใหม่
iเพิ่มข้อความ
aเพิ่มข้อความหลัง cursor
xลบ
dwลบทั้งคำ
ddลบทั้ง line
d$ลบ line หลัง cursor
d^ลบ line ก่อน cursor
yyคัดลอก line
5yyคัดลอก 5 line
pการวางที่ copy
wmove ระหว่างคำ
1Gย้ายไปบรรทัดแรก
?ค้นหาจากล่างขี้นบน
/ค้นหาจากบนลงล่าง
rแทนที่คำ

ถ้าต้องการคำสั่งเพิ่มเติ่มสามารถดูได้ที่นี่

https://www.washington.edu/computing/unix/vi.html
https://www.cs.rit.edu/~cslab/vi.html

Facebook Comments