เนื่องจากตอนเริ่มทำงานใหม่ๆ จะพบว่า ผมเองจะมีปัญหากับ unix command เป็นอย่างมากโดยไม่รู้ว่ามันใช้คำสั้งอะไรให้มันทำงานอย่างที่เราต้องการ พื้นฐานโดยส่วนใหญ่อ้างอิงคล้ายกับคำสั่งใน DOS ซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยกันแล้วในสมัยนี้แต่ก็ยังมีใช้กันอยู่ ผมเลยอยากแชร์ให้กับทุกท่านที่ต้องการความรู้พื้นฐานอันนี้ไปต่อยอดต่อไปในอนาคต

คำสั่งพื้นฐานของLinux

คำสั่งการนำไปใช้งาน
ls แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบันหรือห้องอื่นๆที่ต้องการ
chmod เปลี่ยนสถานะของแฟ้มเช่น Read Write eXecute
man แสดงรายละเอียดของคำสั่ง (Manual)
mkdir, rmdir, cd คำสั่งเกี่ยวกับ Directory หรือ Folder เพื่อสร้าง หรือลบ
pico editor ยอดฮิตใน Linux ที่ต้องมากับ Pine เป็น Text mode ที่ใช้ง่ายที่สุด
emacs editor ยอดฮิตใน Linux ใช้ยากกว่า pico นิดหน่อย
vi editor ยอดฮิตใน Linux ที่ใช้ยากที่สุด
id, finger, who, w โปรแกรมตรวจสอบ username ของตนเอง
cat แสดงข้อมูลในแฟ้มเหมือนคำสั่ง type ในระบบ DOS
ifconfig ดู IP หรือเพิ่ม IP เข้าไปใน linux server
netstat แสดงสถานะของเครือข่าย
service แสดงสถานะโปรแกรมที่เปิดให้บริการ
whereis ค้นหาแฟ้มที่ต้องการว่าอยู่ที่ห้องใด
cp, rm, mv จัดการแฟ้มเช่น คัดลอก ลบ และย้าย
ping ตรวจสอบ ip และการเชื่อมต่อ internet
nslookup แสดงเลข IP จากชื่อ host หรือ domain name
tail แสดงส่วนท้ายของแฟ้มที่มีขนาดใหญ่ ต้องข้ามกับ cat ที่ดูตั้งแต่เริ่มแฟ้ม
df แสดง partition ของ linux พร้อมขนาดที่ใช้ไป
du แสดงพื้นที่ใช้งานในแต่ละ Directory
ps แสดง process ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งของเครื่อง และตนเอง
kill ยกเลิก process ที่ทำงานอยู่
find ค้นหาแฟ้มที่ต้องการภายในทุก ๆ directory ได้
tar คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .tar
top แสดง process ที่ทำงานในปัจจุบัน พร้อม refresh ตลอดเวลา
route ใช้กำหนด แสดง ตารางเส้นทาง
chkconfig กำหนด หรือแสดง บริการที่สั่งประมวลผลใน level ต่าง ๆ ขณะเปิดเครื่อง
mount, umount สั่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือ partition เช่น Diskette
useradd เพิ่มผู้ใช้รายใหม่เข้าไปในระบบ
userdel ลบผู้ใช้รายเดิม ออกจากระบบ
Facebook Comments