ลบ file จำนวนมากบน Unix

2909

การลบ Unix File จากประสบการณ์การทำงานมาจะพบว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งของการลบ file  ถ้าต้องการลบ file ที่มีจำนวน file มีจำนวนเป็น พัน หมื่น แสน หรือ ล้าน ไฟล์ พบว่าเป็นเรื่องยากและไม่สามารถลบไฟล์นั้นให้เสร็จตามต้องการเป็นไปได้ยาก ถ้าเราใช้คำสั้งธรรมดาเช่น

#rm "file"
#rm -r "file"
#rm -r *
#rm -r "c*"

เอาละเราจะทำดีละ ลองมาใช้คำสั้งต่อไปนี้กัน

วิธีแรก

#find . -iname "FILE-TO-FIND" -exec rm -rf {} ;

วิธีที่สอง

#ls -lrt | grep 2012 | grep -v "total" | awk '{print "rm -f "$9}' | ksh -x

 

Facebook Comments